POWOLNY POSTĘP JEST LEPSZY NIŻ JEGO BRAK!

POWOLNY POSTĘP JEST LEPSZY NIŻ JEGO BRAK!